Timothy Keller

12.09.2019

Timothy Keller

Dr. Timothy Keller je americký teolog, spisovatel a vyhledávaný řečník. Newyorský sbor Redeemer Presbyterian Church, který v roce 1989 se svou ženou Kathy zakládal a po 28 let vedl, dnes pravidelně navštěvuje přes 5 000 lidí.

Keller je také předsedou a spoluzakladatelem misijní organizace Redeemer City to City, která podporuje zakládání nových sborů ve světových metropolích a vydává knihy a další materiály pro službu církve v městském prostředí.

Časopis Christianity Today o něm napsal: „Budou-li za 50 let evangelikální křesťané známí tím, že milují svá města, zasazují se o spravedlnost a projevují sounáležitost, soucit, a lásku ke svým bližním, bude to do značné míry díky Timu Kellerovi, průkopníku nového městského křesťanství.

Dr. Keller získal teologické vzdělání na Bucknell University, Gordon-Conwell Theological Seminary a Westminster Theological Seminary. Svou službu začal jako pastor presbyteriánského sboru v Hopewell ve Virginii, později se stal docentem praktické teologie na Westminster Theological Seminary a působil také jako ředitel charitativního odboru Presbysterian Church of America.

Knihy Timothyho Kellera byly přeloženy do 25 jazyků v úhrnném nákladu přes 2 miliony výtisků. Česky dosud v nakladatelství Biblion vyšly jeho knihy Králův kříž (2012), Smysl manželství (2014, 2018) a Evangelium pro všední den (2018). Další tituly vydalo česky také nakladatelství Triton.

 

NWY3YTJhND