Martin Luther

Martin Luther (1483‒1546) byl augustiniánský mnich, kněz a teolog, jehož snaha o nápravu církve vyústila v reformaci. Ve své teologii dospěl k závěru, že člověk nemůže obstát před Bohem svými skutky ani zásluhami, nýbrž vírou a Boží milostí. To je základ svobody křesťana, který ve své spáse nezávisí na církvi. Roku 1517 Luther sepsal 95 tezí, v nichž proti odpustkům stavěl vnitřní obrácení a zpytování svědomí.

Spor s církevními hodnostáři ho vedl k odmítnutí autority papeže, není-li ve shodě s Biblí. Protože své učení neodvolal, byla na něj vyhlášena klatba, jeho spisy byly zakázány a byl exkomunikován z církve. Později se oženil s uprchlou jeptiškou a měl s ní šest dětí. Společně s Philipem Melanchtonem položil základy nové, evangelické církve. Svým překladem Bible (1534) položil základ jednotné němčiny. Napsal řadu teologických děl, mj. O svobodě křesťanského člověka (1520), O světské vrchnosti (1523) či Malý a Velký katechismus (1529).

Dopisy blízkým  Martin Luther
Hlavní malá edice klasiků
134 Kč

Stručný výbor z Lutherovy korespondence, který reformátora představuje nejen jako učence, ale především jako člověka.

DUL-2017-DB
1 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem

Zpět do obchodu